Search result

  • Item thumbnail
    0

    چرا موزه ملی ایران برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیر نیست؟

    دشواری دسترسی به این موزه از همان ورودی مشخص است، وقتی‌که هیچ بالابر و یا رمپی برای تردد صندلی‌های چرخ‌دار و یا افراد کم‌توان تعبیه نشده و یا در داخل موزه که به دلیل فرسودگی بنا، کف‌پوش‌هایش برآمده شده‌اند و هنگام رفت‌وآمد افراد نابینا حتماً ایجاد مزاحمت می‌کنند.