راهنمای امتیاز دسترسی

ما بر اساس این راهنما تعیین می‌کنیم که هر مکان تا چه حد مناسب‌سازی شده و برای افراد دارای معلولیتی که از ویلچر استفاده می‌کنند دسترس‌پذیر است:

دسترسی طلایی

طلایی: مکانی با حداکثر امکان دسترسی است.

دسترسی نقره‌اینقره‌ای: امکان نسبی استفاده از کاربری اصلی فراهم است اما بعضی فضاهای جنبی مانند ATM، آبخوری و سرویس‌های بهداشتی، دسترس‌پذیر نیست.

دسترسی برنزیبرنزی: استفاده از کاربری اصلی دشوار است. (اختلاف سطحهای بین ۲ تا ۱۰ cm، رمپ غیراستاندارد، رمپ متحرک، درها و راهروهای کم‌عرض، آسانسور با ابعاد کوچک)

نامناسب: قابل دسترس نیست. (پله دارد، اختلاف سطحهای بیش از ۱۰ cm، هیچ ورودی قابل دسترسی ندارد)


نکات مهم

اهمیت بخش ورودی و تعداد آن
ساختمان یا فضای عمومی‌ای که به دلیل وجود پله‌های فراوان در ورودی آن، اساساً امکان ورود فردی با ویلچر به آن وجود ندارد قابل دسترس و مناسب نیست. ولی گاهی مشاهده می‌شود که یک مکان به ظاهر غیرقابل‌دسترس، چند ورودی دارد که یکی از ورودی‌ها (مثلاً درب شمالی) همسطح است یا از پارکینگ راه دارد. مثل پارک ساعی و حسینیه ارشاد در تهران که ورودی اصلی آنها پله دارد ولی از ورودی دیگری قابل دسترس هستند.

 

از سرویس بهداشتی در کدام کاربری‌ها بازدید می‌شود؟
سرویس بهداشتی در بخش کاربری فرعی قرار می‌گیرد و وجود آن مثلاً در بانک برای ارزیابی ما اهمیتی ندارد چون مورد مراجعه بازدیدکنندگان قرار نمی‌گیرد.
وجود سرویس بهداشتی فرنگی فقط در کاربری‌های ایستگاه مترو، پارک، رستوران، کافی‌شاپ، سینما، تئاتر، مرکز خرید و مجتمع تجاری، سرای محله، مراکز فرهنگی و ورزشی بررسی شود. در بقیه کاربری‌ها لازم نیست.

Close Comments