درمانگاه و کلینیک


  • Item thumbnail
    0

    مجموعه پزشکی آلفا

    دسترسی از خیابان به پیاده رو از سمت خیابان جردن رمپ جدول دارد اما از سمت میرداماد کمی اختلاف سطح و پیاده‌روی نامناسب دارد.