ضوابط دسترس‌پذیری سازمان ملل

دسترس‌پذیری برای معلولان

راهنمای طراحی محیط بدون مانع

الف) ملاحظات طراحی شهری

۱- موانع
۲- علائم
۳- مبلمان خیابان
۴- پیاده‌رو
۵- رمپ‌های جدول
۶- تقاطع‌های پیاده
۷- پارکینگ

ب) ملاحظات طراحی معماری

۱- رمپ‌ها
۲- چک‌لیست اجرایی مناسب‌سازی
۳- راهنمای عیب‌یابی چک‌لیست اجرایی مناسب‌سازی

 

 

آیلا تنهایی بخش ضوابط طراحی شهری، و مهسا نواب ضوابط رمپ و جداول چک‌لیست را از راهنمای طراحی سازمان ملل متحد ترجمه کرده‌اند.

Close Comments