ضوابط طراحی شهری - رمپ‌های جدول

۱- تعریف مشکلات

  • طراحی نامناسب جدول‌ها در محل تقاطع پیاده‌رو و خیابان و همچنین پیاده‌رو و ورودی ساختمان‌ها.

 

۲- اصول برنامه‌ریزی

غلبه بر تغییر اختلاف‌سطح بین پیاده‌رو و خیابان و همچنین در طول پیاده‌رو.

 

۳- الزامات طراحی

۳- ۱- عمومی

رمپ جدول هر جایی که اختلاف‌سطح وجود داشته باشد، استفاده می‌شود. در مسیر پیاده‌رو یا در تقاطع عرض مسیر.

برای هشدار به نابینایان، رمپ‌ها جدول باید خارج از مسیر عابران پیاده باشد (حداقل پهنای مسیر ۹۰ سانتیمتر است) (پیاده‌رو را نگاه کنید).

رمپ جدول باید در مکان‌هایی که آب جمع نمی‌شود، جانمایی شود.

 

۳- ۲- انواع

الف) رمپ‌های جدول استاندارد: با ایجاد سه سطح با برش سطح پیاده‌رو در سه جهت (شکل ۱).

رمپ جدول - شماره ۱

رمپ جدول – شماره ۱

ب) رمپ‌های جدول برگشتی: ایجاد صفحه شیب با برش در یک جهت، این نوع رمپ اگر اطراف آن محافظت نشود، می‌تواند خطرناک باشد (شکل ۲).

رمپ جدول - شماره ۳

رمپ جدول – شماره ۲

ج) رمپ جدول‌های پیش‌ساخته: معمولاً با سطوح بیرون‌آمده از مسیر پیاده‌رو (شکل ۳).

رمپ جدول - شماره ۳

رمپ جدول – شماره ۳‍

 

۳- ۳- کاربرد

باید در هر ۴ طرف یک چهارراه یا تقاطع قرار داده شود (شکل ۴).

در هر محل عبور عابر پیاده در تقاطع، به سمت خیابان (شکل ۴).

رمپ جدول - شماره ۴

رمپ جدول – شماره ۴

در محل‌های سوار-پیاده [۱]، نزدیک ورودی ساختمان‌های عمومی (شکل ۵).

رمپ جدول - شماره ۵

رمپ جدول – شماره ۵

بین پارکینگ قابل‌دسترس برای معلولین و مسیر پیاده (شکل ۶).

رمپ جدول - شماره ۶

رمپ جدول – شماره ۶

 

۳- ۴- رمپ‌های جدول در تقاطع‌ها

در تقاطع‌ها، به یکی از شکل‌های زیر می‌توان از رمپ جدول استفاده کرد:

الف) مستقیم در مسیر عبور پیاده (شکل ۴).

ب) در گوشه تقاطع‌ها، به‌صورت ضربدری (شکل ۷).

رمپ جدول - شماره ۷

رمپ جدول – شماره ۷

ج) به‌صورت پیوسته در گوشه تقاطع‌ها و اطراف آن (شکل ۸).

رمپ جدول - شماره ۸

رمپ جدول – شماره ۸

 

۳- ۵- پیاده‌روهای با عرض کم

جایی که رمپ جدول باعث کاهش عرض پیاده‌رو از حد استاندارد شود، تمام سطح پیاده‌رو باید تعدیل شود (پائین آورده شود) با شیب حداکثر ۱:۱۲، تا سطح موردنیاز تأمین شود (شکل ۹).

رمپ جدول - شماره ۹

رمپ جدول – شماره ۹

برای پیاده‌روهای باریک تعدیل ارتفاع شده در گوشه‌ها، باید با کاشی‌های برجسته، محل تقاطع برای عابران با مشکلات بینایی تعریف شود (شکل ۱۰).

رمپ جدول - شماره ۱۰

رمپ جدول – شماره ۱۰

 

۳- ۷- شیب

حداکثر شیب رمپ جدول ۱:۱۲ (۸٪) است.

حداکثر شیب صفحه‌های کناری، ۱:۱۲ باید باشد.

در جایی که شیب رمپ جدول جوابگوی اختلاف ارتفاع نباشد، یک لبه حداکثر به ارتفاع ۱۵ میلی‌متر می‌تواند بین رمپ جدول و سطح پیاده‌رو استفاده شود (شکل ۱۱).

رمپ جدول - شماره ۱۱

رمپ جدول – شماره ۱۱

 

۳- ۸- خطوط راهنما

یک نوار راهنما که با رنگ متضاد با محیط اطراف ساخته شده است، جهت راهنمایی افراد با مشکلات بینایی باید در محل رمپ جدول ساخته شود (شکل ۴) (پیاده‌رو و تقاطع را نگاه کنید).

 

۳- ۹- سطوح و رنگ

رمپ جدول، شامل هر سه سطح شیب‌دار باید از بافت برجسته یا زبر ساخته شود تا از لغزندگی و افتاده جلوگیری کند.
رنگ سطح باید مشخص و متضاد با رنگ سطوح اطرافش باشد، برای راهنمایی و هشدار به افراد با محدودیت بینایی.

 

۴- ساخت‌وسازهای موجود

حداکثر شیب مجاز برای رمپ جدول‌های ساخته شده در طول مسیر پیاده، نباید بیشتر از ۱:۱۰ (۱۰٪) باشد، همچنین شیب صفحه‌های شیب‌دار کناری هم نباید بیش از ۱:۱۰ باشد.

اگر رمپ جدول‌های موجود طبق الزامات گفته‌شده ساخته نشده باشد، باید حتماً توضیح داده و در صورت لزوم اصلاح شود.

برای پیاده‌روهای کم‌عرضی که اختلاف ارتفاع آن با پیاده‌رو بیش از ۱۵ سانتیمتر باشد، جایی که رمپ جدول ساخته شده، مانعی است در مسیر عبور آزاد در پیاده‌رو، می‌توان به یکی از روش‌های زیر اقدام کرد:

الف) می‌توان کل سطح پیاده‌رو را پائین آورد، تا محل عبور مناسب بین پیاده‌رو و سطح خیابان به دست بیاید (شکل ۹ و ۱۰).

ب) رمپ جدول‌های ساخته شده می‌توانند استفاده شوند، اگر مانعی برای پهنای موردنیاز خیابان نباشد (شکل ۳).

 

توجه

رمپ‌های برگشتی در بعضی از کشورها، پذیرفته‌شده نیست.

در بعضی از کشورها مثل کانادا رمپ‌های جدول پیش‌ساخته فقط در اماکن خاص و به‌عنوان راه‌حل موقت استفاده می‌شوند، ولی در خیابان‌ها و پیاده‌روها به کار نمی‌روند.

رمپ جدول‌هایی که در گوشه تقاطع‌ها به کار می‌روند، درصورتی‌که عرض مناسب نداشته باشند، برای استفاده‌کنندگان ویلچر خطرناک هستند.

 

[۱] Drop-off

 

منبع: Urban Design Considerations: Curb ramps

بازگشت به فهرست: دسترس‌پذیری برای معلولان – راهنمای طراحی محیط بدون مانع

 

Close Comments