چک‌لیست اجرایی دسترس‌پذیری

چک‌لیست اجرایی مناسب‌سازی، از راهنمای طراحی محیط بدون مانع سازمان ملل متحد ترجمه شده است. این چک‌لیست مرور کاملی دارد بر تمامی مواردی که می‌بایست در طراحی شهری و معماری بناهای گوناگون به منظور دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت موردتوجه باشند.
در این چک‌لیست، پرسش‌های اجرایی مهم در مناسب‌سازی، به همراه پاسخ‌ها و راه‌حل‌های ممکن آمده است و به کمک آن می‌توانید کارها را سریع‌تر انجام بدهید.

توجه

در ایران ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (نشریه شماره ۲۴۶ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، مهمترین دستورالعمل موجود و لازم‌الاجرا برای مناسب‌سازی شهرها و ساختمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی است. بنابراین در جزئیات و اندازه‌های به‌کاررفته در چک‌لیست حاضر هر جا مغایرتی با ضوابط قانونی ایران وجود داشته باشد، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک عمل خواهد بود.

 


راهنمای عیب‌یابی چک‌لیست اجرایی مناسب‌سازی، نیز از بخش Troubleshooting دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت، راهنمای طراحی محیط بدون مانع سازمان ملل متحد ترجمه شده است.

در این چک‌لیست راهکارهای جامعی برای موانع دسترس‌پذیر کردن فضاهای شهری و اماکن عمومی برای افرادی با کم‌توانایی‌های جسمی، نابیانایان، کم‌بینایان، ناشنوایان و کم‌شنوایان وجود دارد.

 

 

 

بازگشت به فهرست: دسترس‌پذیری برای معلولان – راهنمای طراحی محیط بدون مانع

 

Close Comments