گزارش پیشرفت پروژه

از آغاز فعالیتهای اجرایی پروژه شناسایی اماکن مناسب‌سازی شده تهران برای افراد دارای معلولیت در یکم شهریور ۱۳۹۳ اقدامات مورد نیاز در بخش بازدیدهای میدانی و توسعه برنامه‌نویسی وبسایت انجام شد و هم‌اکنون فاز نخست پروژه آماده بهره‌برداری است.

محصول اصلی فاز اول: وبسایت بانک اطلاعات مناسب‌سازی (بام)

دستاوردهای مهم فاز اول:

۱) تهیه پلت‌فرم آنلاین برای ارسال چک‌لیست براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری

۲) جلب همکاری اساتید دانشگاه برای فرهنگسازی در این موضوع و مشارکت دانشجویان به شکل پروژه داوطلبانه درسی

۳) بازدید و ارزیابی وضعیت موجود طیف وسیعی از کاربری‌ها و اماکن عمومی شهر تهران

۴) تهیه بستر بانک اطلاعاتی با امکان تهیه گزارش‌های فنی – تحقیقاتی و ارزیابی وضع موجود به تفکیک کاربری و منطقه، براساس نیاز سازمان‌های تصمیم‌گیر و اجرایی در حوزه مناسب‌سازی

۵) تهیه نقشه دسترس‌پذیری متروی تهران

وضعیت اطلاعات گردآوری‌شده تاکنون این چنین است:

مناطق بازدیدشده شهر تهران تا پایان آبان ۱۳۹۴

مناطق بازدیدشده شهر تهران تا پایان آبان ۱۳۹۴

تعداد اماکن بازدیدشده شهر تهران تا پایان آبان ۱۳۹۴

تعداد اماکن بازدیدشده شهر تهران تا پایان آبان ۱۳۹۴

امتیاز دسترس‌پذیری اماکن شاخص تهران

امتیاز دسترس‌پذیری اماکن شاخص تهران

توضیح ضروری: آمار وضع موجود دسترس‌پذیری اماکن شاخص تهران، تا زمان پایان پروژه و گزارش کارشناسی و ارزیابی نهایی، غیرقطعی و غیرقابل استناد است.

Close Comments