ضوابط و راهکارها

در اینجا می‌توانید به قوانین، مقررات و ضوابط لازم‌الاجرای مناسب‌سازی و راهکارهای دسترس‌پذیر کردن ساختمان‌ها و فضاهای شهری، مراجعه کنید.

مناسب سازی چیست؟

قوانین و مقررات

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی

دستورالعمل‌های شهرداری تهران

ضوابط استاندارد سازمان ملل

رمپ استاندارد

 

Close Comments